Verklaring

De stichting Klein Hoenderloo, die voortkomt uit de doorstartgroep van (oud-)medewerkers van de Hoenderloo Groep, heeft kennis genomen van het teleurstellende negatieve advies van de minister van VWS over het initiatief om een doorstart van De Hoenderloo Groep mogelijk te maken. De minister geeft hierbij aan dat hij verantwoordelijk is voor het systeem en dat de besluitvorming ligt bij Pluryn en betrokken gemeenten.

Hoewel bij motie was afgesproken dat partijen ‘zich maximaal inspannen om de mogelijkheden van een doorstart te verkennen’, was hier in de praktijk geen sprake van. Pluryn heeft zich vanaf het begin afwijzend opgesteld ten opzichte van een doorstart. De gemeenten Apeldoorn en Utrecht gaven aan Pluryn te willen houden aan de contractuele verplichtingen en niet bereid te zijn deze over te laten nemen door Klein Hoenderloo. Het businessplan dat is ontwikkeld in samenwerking met een social impact investeerder en wordt ondersteund door diverse deskundigen en organisaties in het werkveld, heeft hierdoor geen serieuze kans gekregen.

We constateren – mede op basis van recente publicaties en de reactie van Pluryn daarop – dat andere, vooral financiële belangen doorslaggevend zijn voor het opheffingsbesluit door de bestuurders van Pluryn en een doorstart in de weg staan. Tegelijkertijd constateren we dat er, in tegenstelling tot wat Pluryn en overheden beweren, voor veel jongeren geen echt passende plek kan worden gevonden. Dat de besluitvorming ten koste gaat van het welzijn, het perspectief en de zelfregie van jongeren en hun ouders lijkt echter van ondergeschikt belang. Dit baart ons grote zorgen. Dat medewerkers in dit hele proces niet of nauwelijks ruimte wordt geboden hun betrokkenheid, stem en visie te laten horen, stuit ons bovendien zeer tegen de borst.

De stichting Klein Hoenderloo betreurt het dat ze de jongeren, hun ouders en de medewerkers op dit moment minder perspectief op een doorstart kan bieden. We blijven van mening dat het gepresenteerde businessplan met de financiële onderbouwing een goed perspectief biedt op vernieuwde, beheersbare, gespecialiseerde jeugdzorg voor jongeren die zijn aangewezen op een driemilieuvoorziening.

Daarom blijven we zoeken naar opties om een doorstart mogelijk te maken. We houden verbinding met ouders, samenwerkingspartners, medewerkers en investeerders. En we zijn beschikbaar voor de toekomstige eigenaren van het onroerend goed van de Hoenderloo Groep om inhoud en vorm te geven aan de zorgbestemming die op deze – voor de jeugdzorg historische – gebouwen en terreinen rust.

De stichting Klein Hoenderloo wil sparringpartner zijn voor alle partijen die het belang van de jongeren op de eerste plaats willen zetten.

Namens de stichting Klein Hoenderloo,

Joop Wiltink, Hans Deten, Jaap van Petegem