Tijd voor alternatieve scenario’s

In de afgelopen drie weken hebben verschillende gesprekken plaatsgevonden. De minister en de Tweede Kamer hebben de stichting Klein Hoenderloo de gelegenheid geboden onze plannen voor het voetlicht te brengen. Op verzoek van Pluryn en om te voorkomen dat er op welke wijze dan ook ‘ruis’ op de lijn zou ontstaan, heeft de stichting Klein Hoenderloo in deze periode geen enkel bericht naar buiten gebracht.

Gistermiddag heeft minister De Jonge de Tweede Kamer per Commissiebrief geïnformeerd over de verkenning van de doorstart van de Hoenderloo Groep. De minister geeft aan dat hij verantwoordelijk is voor het systeem en dat de besluitvorming ligt bij Pluryn en de gemeenten. Pluryn staat op geen enkele wijze open voor een alternatief en houdt vast aan sluiting.  

We realiseren ons hoe uiterst vervelend het is voor jongeren, ouders en medewerkers om weinig of niets te horen over een situatie die juist hen raakt. Als de uitkomst dan ook nog eens zo teleurstellend is, kunnen we ons voorstellen dat er geen enkele hoop of vertrouwen meer is.  

Dat neemt niet weg dat we nog steeds vertrouwen hebben in een nieuwe start. Dit is ook de reden dat de stichting in oprichting inmiddels officieel een stichting is geworden. Ons streven blijft overeind en we beraden ons op alternatieve scenario’s.