Moties omarmd, uitnodiging van ministerie om het businessplan verder uit te werken en te bespreken

Gisteren heeft stichting Klein Hoenderloo het concept-businessplan overgedragen aan de zg. social-impact investeerders. Daarnaast hebben verschillende Kamerleden, de werkgroep Ouders Hoenderloo Groep, betrokken gemeenten, de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en het ministerie van VWS het plan ontvangen. 

Vandaag hebben de Kamerleden Maarten Hijink, Martin Wörsdörfer en Lisa Westerveld twee moties ingediend, die breed zijn gedragen. Gevolg: Pluryn mag geen onomkeerbare stappen zetten die een doorstart van de Hoenderloo Groep in de weg staan. Een prachtig succes.

Stichting Klein Hoenderloo heeft daarnaast een uitnodiging van het directiesecretariaat van VWS ontvangen om een verder uitgewerkte versie van het businessplan voor te leggen en te bespreken. Minister De Jonge is verzocht om voor het voorjaarsreces (dat begint 21 februari) de Tweede Kamer over de uitkomst hiervan te informeren. Aankomende maandag wordt wat ons betreft met VWS en partijen de route afgesproken.

Onze dank en waardering gaat uit naar de betrokkenheid van de Kamerleden Westerveld (Groen Links), Wörsdörfer (VVD) en Hijink (SP) en anderen, de enorme inzet en vasthoudendheid van ouders, de actiebereidheid van medewerkers en jongeren die hun stem hebben laten horen. Als we op deze wijze naast elkaar blijven staan en samen op blijven trekken met een focus op het belang van de jongeren, leggen we een mooi fundament voor de toekomst.   

Hieronder beide moties