Geen sluiting

De Raad van Beheer van Pluryn heeft als voorgenomen besluit de locaties Hoenderloo en Deelen (DHG) te sluiten en daarmee zorgtrajecten af te bouwen en medewerkers te herplaatsen binnen Pluryn.

Stichting in oprichting Klein Hoenderloo denkt een oplossing te hebben voor de locatie Hoenderloo, om dit te voorkomen. Daarvoor is een businesscase ontwikkeld die u hier kunt bekijken.

Een van de uitgangspunten van dit plan is dat het besluit om de gesloten jeugdzorg op locatie Deelen te stoppen, niet kan worden afgewend. De afbouw van deze locatie is nagenoeg geheel volbracht. Klein Hoenderloo licht haar plan op korte termijn toe aan de Raad van Bestuur van Pluryn, bedoeld als alternatieve oplossing binnen een reeds gekozen koers.