Goed plan

Het volledige plan is op dit moment nog niet openbaar. Zodra dit wel kan, vindt u het op deze plek.

Een schets van de visie met betrekking tot de (door)ontwikkeling naar een expertise- en behandelcentrum in grote lijnen vindt u onder het submenu Klein Hoenderloo.

Voor levensvatbaarheid op de lange termijn denken we aan een ecosysteem/zorgpark waarin verschillende vormen van zorg elkaar wederzijds aanvullen en versterken. Een impressie hiervan vindt u onder het submenu Ecosysteem/Zorgpark.