Ecosysteem/zorgpark

Om dit nieuwe concept een duurzame kans van slagen te geven, is de doorontwikkeling naar een ecosysteem/zorgpark noodzakelijk, waarbij verschillende vormen van zorg elkaar wederzijds aanvullen en versterken.

Het Hoenderloo terrein heeft veel mogelijkheden (gebouwen, voorzieningen, grond) die verder geëxploiteerd kunnen worden in samenwerking met social impact investors. Daarbij kijken we naar:

 • Samenwerking hoogspecialistische (jeugd)zorg
 • Inspelen op postmoderne ouderen
  Deze groep ouderen wil zelf de zorg zelf organiseren. Het Hoenderloo terrein leent zich bij uitstek voor meer commune-achtige woonvormen waarbij zorg voor elkaar, de omgeving in combinatie met professionele zorg dichtbij aangeboden kan worden. Dit in combinatie met innovatieve zorgwoonconcepten, waardoor langer zelfstandig en met weinig zorgondersteuning gewoon kan worden.
 • Inspelen op korte keten denken
  Het terrein met haar 80 hectare grond leent zich bij uitstek voor het ontwikkelen van voedselbossen, dan wel samenwerking met Herenboeren concepten waarbij CO2 neutraal biologische teelt voor en door leden van de community voedsel geproduceerd kan worden.
 • Samenwerking sport
  Het terrein is uitermate geschikt voor het inrichten van een sportcentrum met sportaccommodaties en velden. Het is een inspirerende omgeving midden op de Veluwe, met een uniek netwerk van woonruimte, onderwijs, trainingsfaciliteiten, medische zorg en individuele begeleiding. Hier kan iedereen zijn of haar uitdaging aangaan en overwinnen.   
 • Samenwerking onderwijs
  Hybride leerconcepten in samenwerking met het mbo en hbo onderwijs, waarbij adaptief, gepersonaliseerd leren volledig geïntegreerd in een inspirerende leerpraktijk plaatsvindt.
 • Traumaverwerking

Elkaar aanvullen en versterken

Het basisidee bij het ontwikkelen een ecosysteem is dat de vormen niet overlappend/concurrerend, maar wederzijds versterkend zijn. Op alle niveaus zijn dwarsverbanden mogelijk, zodat iedereen binnen het ecosysteem/de zorgcampus van betekenis is voor de ander (in welk verband of in welke activiteit of gezamenlijk project dan ook).

De hiervoor genoemde voorbeelden liggen (gezien het terrein en mogelijkheden) dichtbij. Ze zijn geen long shot, maar realistisch. Uiteindelijk gaat het erom dat we een mini-maatschappij creëren waarbij we niet focussen op alleen jeugdzorg.

Het volledige Hoenderloo terrein is jaren enkel en alleen ingezet voor jeugdzorg. De wereld verandert, dus ook de aanpak van jeugdzorg. Het terrein leent zich uitstekend voor andere vormen van zorg die gecompartimenteerd uitstekend samen door kunnen gaan in Hoenderloo. Ook voor de core-business van Pluryn, de gehandicaptenzorg, is ruimte alsmede voor ouderzorg.

Het hebben van eigen mega terreinen is niet meer van deze tijd. Zorggelden moeten niet gebruikt worden om zware hypotheeklasten en hoge onderhoudskosten te dekken. Om dit te doorbreken, moeten zorgpartijen meer samenwerken. Vanuit dit perspectief brengt Klein Hoenderloo diverse partijen bij elkaar die normaliter niet met elkaar praten.

Social impact-investeerders

De social impact-investeerders die het vastgoed willen overnemen, zullen maatwerk leveren t.a.v. huur en onderhoud. Geen torenhoge huurlasten/hypotheken, maar flexibele huur gebaseerd op realiteit. Huurvormen gebaseerd op de indicaties die voortkomen uit de diverse zorgproducties van gemeenten.